Styret i Grimstad Skifestival

Leder
Rune Nøstvik
runenostvik@gmail.com
975 63 506
SOMEansvarlig
Victoria Marie Nordahl
vicmar99@gmail.com
991 53 519
Økonomi og frivilligsansvarlig
Beate Sommer
beate.sommer@sshf.no
906 28 453
Løypeansvarlig
Jim Reinhardtsen
jim.reinhardtsen@outlook.com
992 71 997
Kommunikasjonsanvsarlig
Frode K. Novik
frode.novik@gmail.com
913 87 675
Sportslig Sjef
Siv- Lene Gangenes Skar
lookin4slgs@gmail.com
918 44 293
Stafett og miljøansvarlig
Nora Bastesen
nova@online.no
907 01 640
Foreløpig potet
Vilde H. Tønnessen
vildehaavik@gmail.com
450 00 208